Käyttösopimus

Tilavarauksista tehdään aina kirjallinen käyttösopimus, jonka ehtoja varaaja sitoutuu noudattamaan.
Voit täyttää sopimuksen tästä linkistä

Sopimusehdot

  1. Tilan varauksella on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka merkitään tähän sopimukseen. Vastuuhenkilö vastaa sääntöjen ja sopimusehtojen noudattamisesta. Asukastalojen edustajana toimii koordinaattori.
  2. Varatusta tilasta/laitteesta peritään käyttökorvaus, joka perustuu Asukastaloyhdistyksen hallituksen päätöksiin. Käyttökorvaus peritään sopimuksessa mainitulla tavalla. Laskutetun käyttökorvauksen maksuaika on 14 vrk, viivästyskorko 11%. Maksumuistutuksesta peritään 5,00 euron käsittelymaksu.
  3. Varaaja käyttää tilaa/laitetta omalla vastuullaan ja vastaa tuottamuksellisista tai vakavien laiminlyöntiensä aiheuttamista taikka talon sääntöjen vastaisesta käytöstään aiheutuneista vahingoista täysimääräisesti.
  4. Varaaja on velvollinen huolehtimaan vuoronsa päätyttyä käyttämiensä varusteiden palauttamisesta paikalleen, jälkiensä siivoamisesta sekä asukastalon ovien ja ikkunoiden lukitsemisesta vuoronsa jälkeen.
  5. Varaaja on velvollinen heti havaittuaan ilmoittamaan asukastalon edustajalle rikkoutuneista laitteista tai sellaisista muiden käyttäjien laiminlyönneistä, jotka vahingoittavat tiloja/laitteita tai estävät tai vaikeuttavat niiden käyttöä. Muutoin varaaja voidaan asettaa vastuuseen kyseisistä rikkoutumisista ja laiminlyönneistä.
  6. Varatusta tilasta on poistuttava kohtuullisessa ajassa vuoron jälkeen, viimeistään 30 minuutin kuluttua vuoron päättymisestä, jollei talokohtaisissa säännöissä muuta määrätä.
  7. Asukastalo ei vastaa tiloihin jätetystä varaajan välineistä tai henkilökohtaisesta omaisuudesta.
  8. Asukastalojen koordinaattori on oikeutettu luovuttamaan käyttämättömän vuoron kohtuullisen ajan kuluttua vuoron alkamisesta toisen varaajan käyttöön. Vuoron luovutuksesta ei suoriteta hyvitystä varaajalle.
  9. Asukastalojen muissa tiloissa voi samaan aikaan olla muita toimintoja, joista voi jossain määrin kuulua ääniä muihin tiloihin.