Säännöt

Näitä sääntöjä on noudatettava liikuttaessa ja toimittaessa asukastalojen tiloissa. Tarkempia ohjeita ja talokohtaiset erityissäännöt saa koordinaattorilta.

 1. Viikin asukastalot ovat avoimia kaikille Viikin Latokartanon alueen asukkaille. Käyttövuoroja voi varata kertavuoroina tai kausivuoroina asukastalojen koordinaattorilta.
 2. Asukastalojen käytöstä solmitaan varaajan kanssa kirjallinen käyttösopimus. Vuoroista peritään käyttökorvaus, joka perustuu Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistyksen päätöksiin.
 3. Sisäänpääsystä varatuille vuoroille voi sopia asukastalojen koordinaattorin tai talojen yhteyshenkilöiden kanssa. Heiltä saa myös avaimen sekä yksityiskohtaiset ohjeet tilojen käytöstä. Kausivuorolaiset saavat koordinaattorilta kuittausta ja maksukuittia vastaan oman avaimen.
 4. Toimi taloissa yhtä siististi kuin kotonasi. Jätä lähtiessäsi tila samaan tai parempaan kuntoon, kuin se oli tullessasi. Ilmoita väärinkäytöksistä ja rikkoutuneista varusteista ym. puutteista.
 5. Älä käytä työkoneita tai kuntoilulaitteita ennen kuin olet saanut opastuksen niiden käyttöön.
 6. Varaamasi tila on käytössäsi varaamasi ajan ja aina omalla vastuullasi. Yhteisissä työ- ja kuntoilutiloissa on kohtuullista, että otat huomioon myös muut käyttäjät ja annat laitteiden käyttövuoroja muillekin.
 7. Tilan käyttäjä saa käyttää varaamassaan tilassa olevia harrastusvälineitä yms. Niitä ei saa viedä pois asukastalosta ja ne on aina käytön jälkeen palautettava alkuperäiselle paikalleen. Varaajan on käytettävä varusteita ja laitteita asianmukaisesti ja varottava niiden rikkoutumista tai muuta vahingoittumista.
 8. Alkoholin käyttö asukastaloissa on kielletty lukuun ottamatta Asukastalo Kaaressa ja Lavassa järjestettäviä juhlatilaisuuksia. Yksityistilaisuuksissa kohtuullinen käyttö sallitaan tilaisuuden järjestäjän vastuulla.
 9. Huumaavien aineiden käyttö samoin kuin sisällä tupakointi on kielletty. Alkoholin myynti on myös kielletty.
 10. Tilan varaaja vastaa aina ylimääräisistä hälytys-, siivous-, ym. kuluista, joita tilaisuus mahdollisesti aiheuttaa.
 11. Asiaton oleskelu tiloissa on kielletty. Tilan varaajan on huolehdittava siitä, että hän varausajan päätyttyä poistuu tiloista ja huolehtii, että myös muut tilaisuuteen osallistuneet ovat sieltä poistuneet, ja että ovet ja ikkunat on suljettu ja lukittu.
 12. Liikunta-, musiikki-, ym. harrasteryhmien ohjaajien on pidettävä huoli siitä, että ryhmän osallistujat poistuvat pukuhuone- ja muista tiloista viimeistään 30 minuuttia ryhmän toiminnan päättymisen jälkeen. Hänen vastuullaan on myös se, ettei ryhmän toiminnan aikana mahdollisesti lukitsemattomista ulko-ovista kulje tiloihin asiattomia henkilöitä.
 13. Asukastaloissa järjestettävät tilaisuudet ja toiminta eivät saa häiritä lähistön asuinkiinteistöjä. Tilan varaaja vastaa tästä kuin myös varatussa tilassa tapahtuvan toiminnan laillisuudesta.
 14. Taloihin tultaessa ja niissä liikuttaessa on noudatettava hyviä tapoja ja pyrittävä olemaan häiritsemättä talon muissa tiloissa toimivia varaajia.